Czy przewoźnik płaci za ubytki w towarach objętych akcyzą?

Z takim pytaniem zwrócił się do mnie ostatnio jeden z Klientów. Okazało się, że jego kontrahent chce obciążyć go obowiązkiem zapłaty akcyzy za ubytek w przewożonym ładunku. Jak to jest więc w końcu z tym podatkiem akcyzowym? Ustawa o podatku akcyzowym wskazuje, że podatnikiem akcyzy jest  osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości […]