Przewóz towaru na potrzeby własne w świetle MiLoG-u

Sytuacja polskich przedsiębiorstw zajmujących się transportem na rynku europejskim robi się coraz mniej ciekawa. Francja planuje bowiem wprowadzić w życie Loi Macron, czyli akt prawny ustanawiający minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9,67 euro za godzinę (więcej na ten temat tutaj). Oznacza to, że jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykonuje przewozy na terenie Francji to będziesz musiał zapłacić pracownikowi  ww. kwotę. To kolejny po MiLoG-u cios w polskie firmy przewozowe.

MiLoG (Mindestlohgesetz) czyli niemiecka ustawa o płacy minimalnej obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec od 1 stycznia 2015 r. Jej art. 16 wprowadził obowiązek, zgodnie z którym pracodawca z siedzibą za granicą, zatrudniający pracownika lub pracowników w segmentach lub gałęziach gospodarki określonych w § 2a ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia (SchwarzArbG) w zakresie stosowania niniejszej ustawy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania dzieła lub świadczenia usługi do złożenia we właściwym organie administracji celnej, o którym mowa w ustępie 6, pisemnego zgłoszenia w języku niemieckim, zawierającego informacje istotne dla prowadzonej kontroli. Chodzi o osoby zatrudnione przy świadczeniu pracy w:

 • Budownictwie,
 • Gastronomii i hotelarstwie,
 • Transporcie pasażerskim,
 • Transporcie, spedycji i logistyce,
 • Urządzaniu rozrywek na świeżym powietrzu (np. wesołe miasteczka),
 • Przedsiębiorstwach leśnych,
 • Sprzątaniu budynków,
 • Montażu i demontażu targów oraz wystaw,
 • Przemyśle mięsnym.

Istotny jest fakt, iż zgłoszenie powinno wpłynąć do urzędu zanim kierowca przekroczy granicę.

Co jednak w sytuacji, gdy przewóz wykonywany jest na potrzeby własne przedsiębiorstwa zajmującego się docelowo np. produkcją towaru? Jeśli znajdujesz się w tego typu sytuacji, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Rozwieję wszelkie Twoje wątpliwości z tym związane.

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata

2 thoughts on “Przewóz towaru na potrzeby własne w świetle MiLoG-u

 1. Firma produkcyjna wywozi opakowania drewniane do Francji własnym transportem na potrzeby własne. Czy kierowca musi mieć wypłacone wynagrodzenie minimalne wg Loi Macron?

 2. Przepisy ustawy Macrona dotyczą każdego przedsiębiorstwa niemającego siedziby we Francji, którego działalność wchodzi w zakres ujęty w art. L. 1321-1 kodeksu transportowego – w praktyce chodzi o działalność w zakresie transportu drogowego lub rzecznego.

  Zgodnie ze stanowiskiem opublikowanym przez francuskie Ministerstwo Środowiska, Energii i Morza szczegółowe formalności dotyczące oddelegowania w sektorze transportu lądowego nie obowiązują firm nieposiadających statusu przedsiębiorstwa transportu publicznego, takich jak firmy przemysłowe zatrudniające personel drogowy lub w celu przewożenia ich produkcji. Jeśli więc Pana przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją to przepisy ustawy Macrona nie będą miały w stosunku do niego zastosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *